Losowy

Bezpłatne szkolenia dla organizacji niedochodowych

Jesteś aktywistą w organizacji non profit? Teraz masz szansę zgłosić wniosek o szkolenia, które pozwolą poprawić jakość waszych projektów. Za udział w otrzymanym kursie nie zapłacicie jednak ani złotówki.Choć instytucje niedochodowe organizują często interesujące projekty i angażują do nich zmotywowanych dz

Czytaj więcej...

Dofinansowanie publiczne na szkolenia

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Lista wniosków, które otrzymają pomoc unijną w obecnym roku:

Kompleksowe zoptymalizowanie modeli B2B w zakresie dystrybucji materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dzięki wdrożeniu modelu B2B z użyciem platformy Software-as-a-Service.

Unowocześnienie procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Arteo Sp z o.o. Spółką komandytową a jej Partnerami poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu B2B.

Badania nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne

Kompletne zaprojektowanie i zaimplementowanie od a do Z w pełni nowatorskiego systemu B2B opartego o wzajemna wymianę informacji do obsługi modeli biznesowych zachodzących pomiędzy firmą 3w Design Team a jej partnerami

CERES - zaimplementowanie od a do Z systemu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceń, kosztorysów, projektów, dokumentów księgowych, windykacji, bazy i archiwum.

Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci Metody identyfikacji zbliżeniowej przy użyciu urządzenia komunikującego się drogą radiową w krajach układu wspólpracy patentowej- Patent Cooperation Treaty (PCT).

Działania informacyjno - promocyjne realizowane w 2010 r. przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych Programu Operacyjnego Innwacyjna Gospodarka

E-usługa inwentaryzacji infrastruktury IT w zakresie konfiguracji sprzętowej, oprogramowania oraz audytu licencji oraz e-usługa monitorowania pracowników w zakresie czasu pracy, wykorzystania aplikacji, przeglądanych stron i ruchu sieciowego.|Kompleksowe połączenie systemów mobilnych Partnerów obejmująca wdrożenie systemu klasy B2B oraz oprogramowania TecDoc klasy e-bussiness w firmie Wnioskodawcy

Teleinformatyczna platforma B2B jako narzędzie Service Desk obsługujące koordynację i kontrolę działań w zakresie administrowania i monitorowania systemów i zasobów IT Klientów grupy Venco oraz udostępniania modułu planowania produkcji w modelu SaaS.

Komputeryzacja i wyposażenie w sprzęt biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, oprogramowanie komputerowe, szafy kartotekowe, zakup i finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników IP i IW oraz utworzenie Lokalnego Systemu Informatycznego.

Ochrona patentowa i komercjalizacja unikatowych technologii syntez mechanochemicznych realizowanych za pomocą ultraenergetycznych młynów rotacyjnych

Ochrona patentowa w Chinach, Kanadzie, USA, i Ukrainie wynalazku pn. Przeciwprądowa suszarnia szybowa z ruchomymi pułkami do suszenia aglomeratów o niewielkiej wytrzymałości mechanicznej

Opracowanie innowacyjnej technologii automatycznego zintegoowanego manipulatora 6 osiowego wyposażonego w system wizyjny umożliwiający orientację produktu

Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI IZOHAN' POPRZEZ BADANIA SKUTKUJĄCE OPRACOWANIEM FORMUŁY NOWEGO, INNOWACYJNEGO PRODUKTU I WDROŻENIE JEGO PRODUKCJI

Projekt integracji spółki Mizaco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z partnerami biznesowymi w celu automatyzacji realizowanych procesów biznesowych.

Rozbudowa sieci światłowodowej Serv-net o nowe lokalizacje dostaw Internetu szerokopasmowego - miejscowości zagrożone cyfrowym wykluczeniem w województwie wielkopolskim. Nabór I 2013.

Opracowanie e-usługi do automatycznego kojarzenia kontrahentów w branży motoryzacyjnej, ewidencji eksploatacji pojazdów wraz z systemem automatycznego wyceniania i harmonogramowania prac serwisowych.

Wdrożenie i zaimplementowanie od a do Z innowacyjnego procesu B2B - platformy wymiany handlowej pomiędzy grupą zakupową usługodawców medycznych a dostawcami sprzętu i materiałów medycznych.

Zaprojektowanie interaktywnej platformy wspierającej proces wykończenia wnętrz dla inwestora prywatnego i usługodawców świadczących usługi w zakresie projektowania wnętrz i wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych.

Zaprojektowanie mobilnego serwisu edukacyjnego wspierającego efektywną naukę pamięciową oraz przygotowywanie do egzaminów poprzez interaktywne rozwiązywanie testów.

Stworzenie MultiCAD ABW - inteligentnego narzędzia wymiany danych między systemami ABW oraz jej Partnerów - Producentów i Projektantów, korzystających w procesie projektowania z cyfrowego modelu 3D

Opracowanie oraz udostępnienie w pełni nowatorskiego społecznościowego serwisu kulinarnego z funkcją automatycznego generowania list zakupowych i raportów gotowań.|Opracowanie serwisu mojadeska.pl przeznaczonego dla miłośników sportów ekstremalnych związanych z deskami zawierającego innowacyjne narzędzia w postaci e-przymiarki, e-szkolenia i e-relacji sportowej.

Opracowanie w pełni kompleksowej platformy ELF24 do monitoringu bezpieczeństwa oraz zużycia mediów w budynkach na terenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Usprawnienie współpracy z partnerami DomData RE Sp. z o.o. przy użyciu w pełni kompleksowego modelu informatycznego B2B poprzez automatyzację procesów biznesowych z obszaru usług księgowych i płacowo - kadrowych oraz IT

Uzyskanie międzynarodowej ochrony autorskiejdla wynalazku pt.: Sposób mocowania przeszczepianej rogówki i implant do mocowania przeszczepianej rogówki

Wdrożenie aplikacji B2B integrującej systemy informatyczne w celu elektronicznej wymiany danych i informacji w procesach świadczenia usług rachunkowych, kadr i płac przez firmę CDB na rzecz integrowanych Partnerów.

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego procesu IT typu B2B w firmie Meskon w celu usprawnienia modeli zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw elektronicznego procesu B2B integrującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy LTA Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy Spółka komandytowa a Partnerami.

Zaimplementowanie od podstaw innowacyjnego modelu B2B usprawniającego realizację modeli biznesowych między firmą Sommerrey & Furmaga Kancelaria radców Prawnych Spółka partnerska a jej partnerami biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw w pełni nowatorskiego Systemu Informatycznego klasy B2B, upraszczającego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą Autoland Jacek Kisielewski & Jan Morański Sp.j. a jej partnerami biznesowymi |Zaimplementowanie od podstaw nowego systemu B2B w firmie Infotower umożliwiającego elektroniczną wymianę danych we współpracy z partnerami biznesowymi oraz platformy w formule SaaS

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego modelu B2B zwiększającego efektywność świadczonych usług kadrowo-płacowych przez PKF Accounting Sp. z o.o. poprzez automatyzację zachodzących procesów biznesowych oraz wymiany danych i informacji z partnerami biznesowymi

Wdrożenie PoqAd, jako platformy do tworzenia aplikacji mobilnych, wspierających sektor MSP w zakresie koordynowania działań promocyjno-marketingowych.

Zaimplementowanie od podstaw przez firmę AFILIANT nowoczesnej i praktycznej e-usługi automatycznego generowania raportów dotyczących efektywności poszczególnych form reklamy internetowej

Wdrożenie modelu informartcznego klasy B2B ułatwiającego współpracę handlową pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami w ramach modeli: zarządczych, operacyjnych i wspomagających

Zaimplementowanie od podstaw w firmie REVISION modelu B2B, realizującego wymianę elektronicznych danych i dokumentów księgowo - podatkowych oraz procesu rewizji finansowej z partnerami

Wdrożeniu innowacyjnego, emergentnego modelu klasy B2B, wspomagającego współpracę firmy Adenina Sp. z o.o. z przedsiębiorstwami działającymi w branży marketingu teleinformatycznego.

Wsparcie na dokonanie zgłoszenia patentowego na wynalazek Konsola medyczna – Med-IConsole wraz z systemem centralnej kontroli wykonywania zabiegów i procedur.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii regeneracji zużytych mas formierskich do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego regeneratora wibracyjnego

Zwiększenie konkurencyjności koncernu ROLL - PAP Żochowska Monika na rynkach zagranicznych, poprzez zaimplementowanie od a do Z działań eksportowych zaprojektowanych w Planie Rozwoju Eksportu.Tagi: