Losowy

Nowe programy

Badania naukowe II - Studenci pod kierunkiem Badania II opracowują projekty w oparciu o swoje zainteresowania. Projekty te mogą być związane z tematami, które poruszają na dowolnym kursie naukowym lub mogą rozwinąć te pomysły. Oczekuje się, że uczniowie otrzymają wsparcie od swoich nauczycieli, ale będą pracować

Czytaj więcej...

Dofinansowanie publiczne na szkolenia

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Lista wniosków, które otrzymają pomoc unijną w obecnym roku:

Kompleksowe zoptymalizowanie modeli B2B w zakresie dystrybucji materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dzięki wdrożeniu modelu B2B z użyciem platformy Software-as-a-Service.

Unowocześnienie procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Arteo Sp z o.o. Spółką komandytową a jej Partnerami poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu B2B.

Badania nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne

Kompletne zaprojektowanie i zaimplementowanie od a do Z w pełni nowatorskiego systemu B2B opartego o wzajemna wymianę informacji do obsługi modeli biznesowych zachodzących pomiędzy firmą 3w Design Team a jej partnerami

CERES - zaimplementowanie od a do Z systemu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceń, kosztorysów, projektów, dokumentów księgowych, windykacji, bazy i archiwum.

Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci Metody identyfikacji zbliżeniowej przy użyciu urządzenia komunikującego się drogą radiową w krajach układu wspólpracy patentowej- Patent Cooperation Treaty (PCT).

Działania informacyjno - promocyjne realizowane w 2010 r. przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych Programu Operacyjnego Innwacyjna Gospodarka

E-usługa inwentaryzacji infrastruktury IT w zakresie konfiguracji sprzętowej, oprogramowania oraz audytu licencji oraz e-usługa monitorowania pracowników w zakresie czasu pracy, wykorzystania aplikacji, przeglądanych stron i ruchu sieciowego.|Kompleksowe połączenie systemów mobilnych Partnerów obejmująca wdrożenie systemu klasy B2B oraz oprogramowania TecDoc klasy e-bussiness w firmie Wnioskodawcy

Teleinformatyczna platforma B2B jako narzędzie Service Desk obsługujące koordynację i kontrolę działań w zakresie administrowania i monitorowania systemów i zasobów IT Klientów grupy Venco oraz udostępniania modułu planowania produkcji w modelu SaaS.

Komputeryzacja i wyposażenie w sprzęt biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, oprogramowanie komputerowe, szafy kartotekowe, zakup i finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników IP i IW oraz utworzenie Lokalnego Systemu Informatycznego.

Ochrona patentowa i komercjalizacja unikatowych technologii syntez mechanochemicznych realizowanych za pomocą ultraenergetycznych młynów rotacyjnych

Ochrona patentowa w Chinach, Kanadzie, USA, i Ukrainie wynalazku pn. Przeciwprądowa suszarnia szybowa z ruchomymi pułkami do suszenia aglomeratów o niewielkiej wytrzymałości mechanicznej

Opracowanie innowacyjnej technologii automatycznego zintegoowanego manipulatora 6 osiowego wyposażonego w system wizyjny umożliwiający orientację produktu

Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI IZOHAN' POPRZEZ BADANIA SKUTKUJĄCE OPRACOWANIEM FORMUŁY NOWEGO, INNOWACYJNEGO PRODUKTU I WDROŻENIE JEGO PRODUKCJI

Projekt integracji spółki Mizaco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z partnerami biznesowymi w celu automatyzacji realizowanych procesów biznesowych.

Rozbudowa sieci światłowodowej Serv-net o nowe lokalizacje dostaw Internetu szerokopasmowego - miejscowości zagrożone cyfrowym wykluczeniem w województwie wielkopolskim. Nabór I 2013.

Opracowanie e-usługi do automatycznego kojarzenia kontrahentów w branży motoryzacyjnej, ewidencji eksploatacji pojazdów wraz z systemem automatycznego wyceniania i harmonogramowania prac serwisowych.

Wdrożenie i zaimplementowanie od a do Z innowacyjnego procesu B2B - platformy wymiany handlowej pomiędzy grupą zakupową usługodawców medycznych a dostawcami sprzętu i materiałów medycznych.

Zaprojektowanie interaktywnej platformy wspierającej proces wykończenia wnętrz dla inwestora prywatnego i usługodawców świadczących usługi w zakresie projektowania wnętrz i wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych.

Zaprojektowanie mobilnego serwisu edukacyjnego wspierającego efektywną naukę pamięciową oraz przygotowywanie do egzaminów poprzez interaktywne rozwiązywanie testów.

Stworzenie MultiCAD ABW - inteligentnego narzędzia wymiany danych między systemami ABW oraz jej Partnerów - Producentów i Projektantów, korzystających w procesie projektowania z cyfrowego modelu 3D

Opracowanie oraz udostępnienie w pełni nowatorskiego społecznościowego serwisu kulinarnego z funkcją automatycznego generowania list zakupowych i raportów gotowań.|Opracowanie serwisu mojadeska.pl przeznaczonego dla miłośników sportów ekstremalnych związanych z deskami zawierającego innowacyjne narzędzia w postaci e-przymiarki, e-szkolenia i e-relacji sportowej.

Opracowanie w pełni kompleksowej platformy ELF24 do monitoringu bezpieczeństwa oraz zużycia mediów w budynkach na terenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Usprawnienie współpracy z partnerami DomData RE Sp. z o.o. przy użyciu w pełni kompleksowego modelu informatycznego B2B poprzez automatyzację procesów biznesowych z obszaru usług księgowych i płacowo - kadrowych oraz IT

Uzyskanie międzynarodowej ochrony autorskiejdla wynalazku pt.: Sposób mocowania przeszczepianej rogówki i implant do mocowania przeszczepianej rogówki

Wdrożenie aplikacji B2B integrującej systemy informatyczne w celu elektronicznej wymiany danych i informacji w procesach świadczenia usług rachunkowych, kadr i płac przez firmę CDB na rzecz integrowanych Partnerów.

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego procesu IT typu B2B w firmie Meskon w celu usprawnienia modeli zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw elektronicznego procesu B2B integrującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy LTA Doradztwo Prawne Dopierała i Wspólnicy Spółka komandytowa a Partnerami.

Zaimplementowanie od podstaw innowacyjnego modelu B2B usprawniającego realizację modeli biznesowych między firmą Sommerrey & Furmaga Kancelaria radców Prawnych Spółka partnerska a jej partnerami biznesowymi.

Zaimplementowanie od podstaw w pełni nowatorskiego Systemu Informatycznego klasy B2B, upraszczającego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą Autoland Jacek Kisielewski & Jan Morański Sp.j. a jej partnerami biznesowymi |Zaimplementowanie od podstaw nowego systemu B2B w firmie Infotower umożliwiającego elektroniczną wymianę danych we współpracy z partnerami biznesowymi oraz platformy w formule SaaS

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego modelu B2B zwiększającego efektywność świadczonych usług kadrowo-płacowych przez PKF Accounting Sp. z o.o. poprzez automatyzację zachodzących procesów biznesowych oraz wymiany danych i informacji z partnerami biznesowymi

Wdrożenie PoqAd, jako platformy do tworzenia aplikacji mobilnych, wspierających sektor MSP w zakresie koordynowania działań promocyjno-marketingowych.

Zaimplementowanie od podstaw przez firmę AFILIANT nowoczesnej i praktycznej e-usługi automatycznego generowania raportów dotyczących efektywności poszczególnych form reklamy internetowej

Wdrożenie modelu informartcznego klasy B2B ułatwiającego współpracę handlową pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami w ramach modeli: zarządczych, operacyjnych i wspomagających

Zaimplementowanie od podstaw w firmie REVISION modelu B2B, realizującego wymianę elektronicznych danych i dokumentów księgowo - podatkowych oraz procesu rewizji finansowej z partnerami

Wdrożeniu innowacyjnego, emergentnego modelu klasy B2B, wspomagającego współpracę firmy Adenina Sp. z o.o. z przedsiębiorstwami działającymi w branży marketingu teleinformatycznego.

Wsparcie na dokonanie zgłoszenia patentowego na wynalazek Konsola medyczna – Med-IConsole wraz z systemem centralnej kontroli wykonywania zabiegów i procedur.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii regeneracji zużytych mas formierskich do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego regeneratora wibracyjnego

Zwiększenie konkurencyjności koncernu ROLL - PAP Żochowska Monika na rynkach zagranicznych, poprzez zaimplementowanie od a do Z działań eksportowych zaprojektowanych w Planie Rozwoju Eksportu.Tagi: